ورود به پنل کاربری

نوسازی/معرفی اداره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۶ | 

1-مقدمه:

ده برنامه تحول در نظام اداری کشور که نشأت گرفته از متن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب سیاست های کلی دولت محترم می‌باشد، به منظور توانمند سازی دستگاه‌های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین در تاریخ 28/04/89 به ادارات و سازمان‌های دولتی ابلاغ گردید. هر چند تحول در نظام اداری و مدیریت دولتی یا به تعبیری متناسب کردن و شایسته گرداندن آن ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر است و علیرغم اهمیت این مباحث در ارتقاء سطح کیفی خدمات و فعالیت‌ها و نیز پیشرفت و توسعه‌ی دانشگاه، بنا به دلیل عدم وجود متولی مشخص برای انجام دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به تحول اداری، بخش عظیمی از این برنامه‌ها در دانشگاه عملیاتی نشده است. با استناد به مواد قانونی [1]و تحقیق و الگو برداری از سایر دانشگاه‌ها و موسسات دولتی، به نظر می‌رسد  استقرار یک اداره تحت عنوان "اداره‌ی نوسازی و تحول اداری" تحت نظارت  مدیریت اداری دانشگاه بتواند سهم بزرگی از این فعالیت ها را ساماندهی و اجرا نماید.

 

2 ساختار سازمانی:

اداره نوسازی و تحول اداری متشکل از دو واحد زیر می باشد:

الف- واحد بهبود مدیریت و سرمایه انسانی

ب- واحد بهبود روش‌ها و فن آوری اطلاعات

3-چشم انداز :

برنامه‌ریزی برای دستیابی به توسعه اداری و رسیدن به نظام اداری مطلوب در دانشگاه در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و برنامه‌های تحول اداری

4-مأموریت و اهداف:

1-    اصلاح نظام اداری دانشگاه در جهت دستیابی به یک نظام اداری مؤثر و کارآمد

2-     ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع

3-    پی‌گیری و اجرای مصوبات و آئین‌نامه‌های مرتبط با فساد اداری و مبارزه با آن

4-    اصلاح فرآیندها, روشهای انجام کار و توسعه‌ی فن‌آوری اداری

5-    نهادینه‌کردن فرهنگ تحول اداری در دانشگاه  

 

5-          شرح وظایف کلی:

5-1-    ساماندهی نیروی انسانی

5-1-1-            تدوین برنامه‌ی نیروی انسانی دانشگاه

5-1-2-            مهندسی مجدد مأموریت‌ها و وظایف واحدهای اجرایی به منظور منطقی نمودن اندازه نظام اداری دانشگاه

5-1-3-            پیگیری اهداف و برنامه‌های مرتبط با اندازه دولت در زمینه نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه

5-1-4-            انجام بررسی‌های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم به مراجع بالادست

5-1-5-            انجام بررسی‌های لازم به‌منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد‌های ذیربط و چگونگی تامین آن از داخل دانشگاه

5-1-6-             گرد آوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی و اطلاع رسانی در این زمینه 

 

5-2- راهبری تحوّل سازمانی

5-2-1-            بسترسازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب و ایجاد عزم و باور  برای تحقق عملی امر تحول در دانشگاه ( انتشار گاهنامه ی تحول اداری و بهره‌وری و ...)

5-2-2-            توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیت های ستادی و پشتیبانی مربوط

5-2-3-            مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز طراحی و برنامه‌های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فن‌آوری اطلاعات و اداری دانشگاه به مراجع ذیربط

5-2-4-            نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است.

 

5-3-فن‌آوری اطلاعات

5-3-1-            مدیریت امور فن‌آوری اطلاعات منابع انسانی (گردآوری، ساماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات منابع انسانی در اشکال گوناگون با استفاده از ابزارهای مربوط ) در مدیریت اداری براساس اهداف، برنامه‌ها و خط‌مشی های عمومی و نیازها، شرایط، امکانات و محدودیت‌های دانشگاه

5-3-2-            احصاء و اصلاح  فرآیندها و اقدامات مربوط به فن‌آوری اطلاعات منابع انسانی در جهت افزایش قابلیت این مدیریت در ارائه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی‌وقفه و تعامل شایسته تر با مراجعان

5-3-3-            اجرای برنامه‌های ابلاغی معاونت توسعه‌ی مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در رابطه با فناوری اطلاعات منابع انسانی

5-4-ارزشیابی نیروی انسانی دانشگاه

5-4-1-            انجام بررسی‌های لازم در زمینه معیارها، شاخص‌ها و روش‌های ارزشیابی کارکنان دانشگاه

5-4-2-            سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه‌ریزی لازم برای ارتقاء آن

5-4-3-            بررسی و پیشنهاد طرح‌های ارزشیابی و تشویق کارکنان دانشگاه

5-4-4-            بررسی زمینه‌ی موانع و مشکلات اجرایی و اثربخشی برنامه‌های ارزشیابی کارکنان

5-4-5-            برنامه‌ریزی و نظارت بر تعیین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه

5-4-6-             انجام اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان دانشگاه

 5-5-توسعه مدیریت و امور مدیران

5-5-1-             انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف اصلی دانشگاه

5-5-2-            مطالعه و بررسی مستمر درخصوص نظام‌های مدیریتی دانشگاه ( تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری،‌ نظارت و کنترل، هماهنگی و ... )

5-5-3-            برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان

5-5-4-            مطالعه و بررسی به منظور به‌کارگیری رویکردها و روش‌های نوین مدیریت در دانشگاه

5-5-5-            انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب درخصوص حسن مدیریت و امور مدیران دانشگاه در زمینه‌های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان

 

   6-                       شرح وظایف تفصیلی و عملیاتی :

6-1-         هماهنگی و پی‌گیری تهیه برنامه‌ی راهبردی دانشگاه

6-2-         تهیه، تنظیم و مدیریت بانک اطلاعات تخصصی مدیران دانشگاه

6-3-         برنامه ریزی و هماهنگی اجرای طرح‌های اتوماسیون اداری در دانشگاه

6-4-         بهره گیری از فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف و برنامه های تحول اداری

6-5-         بررسی، تجزیه و تحلیل و ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه

6-6-         بررسی و تحلیل پیشنهادات جابجایی نیروی انسانی درون حوزه‌های دانشگاه

6-7-         بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه بر اساس اختیارات تعریف شده با هماهنگی مراجع ذیربط

6-8-         بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص ایجاد، حذف و ادغام سطوح و پست‌های سازمانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم

6-9-         مطالعه، بررسی و سنجش شیوه‌های ارزیابی عملکرد عملکرد فردی و گروهی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی در این خصوص به مراجع ذیربط

6-10-    اجرای ارزشیابیسالانه‌ی کارکنان دانشگاه

6-11-    پی‌گیری، هماهنگی و انجام تمام اقدامات لازم به منظور انتخاب کارمند نمونه در جشنواره شهید رجایی

6-12-    جمع بندی گزارش عملکرد دوره‌ای و مقطعی ادارات مختلف مدیریت اداری و ارسال به مراجع ذیربط

6-13-    انجام وظایف دبیرخانه‌ای کارگروهتحول اداری و بهره‌وری، هماهنگی تشکیل جلسات و پی‌گیری مصوبات آن

6-14-    انجام وظایف دبیرخانه‌ای کارگروهدورکاری دانشگاه،هماهنگی تشکیل جلسات و پی‌گیری مصوبات آن

6-15-    تهیه، تدوین و پیگیری چاپ و انتشار گاهنامه‌ی تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

6-16-     جمع‌آوری اطلاعات و آمار و ارسال به مراجع ذیربط

6-17-     همکاری با واحدهای مختلف، برای استخراج و تهیه جداول و نمودار داده‌های مربوط به مدیریت اداری

6-18-     بررسی و شناخت نارسایی‌ها و مشکلات دانشگاه در توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط

6-19-    پیشنهاد، تهیه، تنظیم و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در خصوص امور مرتبط به منظور تسهیل و تسریع امور جاری

6-20-    پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تحول و اصلاحات اداری، توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در نظام اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط

6-21-    پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات دفتر تحول اداری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،در دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

6-22-     پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوریمرتبط با وظایف در دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

6-23-    پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات معاونت توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی ریاست‌جمهوری مرتبط با وظایف در دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم بهمراجع ذیربط

6-24-    تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی وزارت متبوع در رابطه با نظام مدیریت، سازماندهی و رفتار سازمانی در چارچوب اهداف و استراتژی‌های کلان وزارتخانه و همگام با مقتضیات دانشگاه و زمان

 

 

 

 

 

 


[1]مصوبه‌ی صدو یکمین جلسه مورخ 27/2/1382 شورای عالی اداری-- مصوبه شماره 4509/26075 مورخ 8/2/1381 هیات محترم وزیران -- مصوبه شماره 560/13 مورخ 25/2/1381 شورایعالی اداری --- بند 6 مصوبه شماره 776/ت28426 هـ مورخ 25/1/1382 هیات محترم وزیران -- مصوبه شماره 37943/1901 مورخ 6/3/1382 -- ماده‌های36، 55، 114، 115 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 355 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر