ورود به پنل کاربری

اداره رفاه / تسهیلات گردشگری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۶ | 
اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم (اعضای هیات علمی و کارمندان ) می رساند به منظور استفاده ازتسهیلات رفاهی اقامتی خزرآباد ساری از تاریخ 7/4/93 با اداره رفاه وتعاون کارکنان کرج (آقای بابایی) تماس حاصل فرمایند. ضمناً اولویت با افرادی می‌باشدکه تاکنون ازامکانات فوق استفاده نکرده اند. زمان استفاده به موجب لیست ذیل ازتاریخ 7/5/93 لغایت2/7/93 می باشد.                             
تلفن مستقیم اداره رفاه(کرج)   02634553366   
تلفن خانه دانشگاه داخلی 2673 -02634579600    
 زمان:تحویل سوئیتها ساعت 16(4بعدازظهر) وزمان تخلیه 14(2بعدازظهر)    می باشد.
آدرس: ساری - خزرآباد- مرکز همایشهای علمی دانشگاه تهران
تلفن تماس:3472435-0151 داخلی 1
مقتضی است متقاضیان محترم (در روز ثبت نام) مبلغ اجاره هرسوئیت برای یک دوره ( 000/500/1ریال) را به حساب شماره 201119839 بانک تجارت بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریزنمایند.   
دوره
ایام هفته
تاریخ ورود
ایام هفته
تاریخ خروج
بیست ودوم
سه شنبه
7/5/93
جمعه
10/5/93
بیست وسوم
جمعه
10/5/93
دوشنبه
13/5/93
بیست وچهارم
دو شنبه
13/5/93
پنجشنبه
16/5/93
بیست وپنجم
پنجشنبه
16/5/93
یکشنبه
19/5/93
بیست وششم
یکشنبه
19/5/93
چهارشنبه
22/5/93
بیست وهفتم
چهارشنبه
22/5/93
شنبه
25/5/93
بیست وهشتم
شنبه
25/5/93
سه شنبه
28/5/93
بیست ونهم
سه شنبه
28/5/93
جمعه
31/5/93
سی ام
جمعه
31/5/93
دوشنبه
3/6/93
سی و یکم
دوشنبه
3/6/93
پنجشنبه
6/6/93
سی ودوم
پنجشنبه
6/6/93
یکشنبه
9/6/93
سی وسوم
یکشنبه
9/6/93
چهارشنبه
12/6/93
سی وچهارم
چهارشنبه
12/6/93
شنبه
15/6/93
سی وپنجم
شنبه
15/6/93
سه شنبه
18/6/93
سی وششم
سه شنبه
18/6/93
جمعه
21/6/93
سی وهفتم
جمعه
21/6/93
دوشنبه
24/6/93
سی وهشتم
دوشنبه
24/6/93
پنجشنبه
27/6/93
سی ونهم
پنجشنبه
27/6/93
یکشنبه
30/6/93
چهلم
یکشنبه
30/6/93
چهارشنبه
2/7/93
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

 

قیمت واحدهای خوابگاهی در خوابگاه بعثت مشهد مقدس 

شماره واحد
ظرفیت
تعداد تخت موجود
اجاره بها برای همکاران
اجاره بها برای مهمانان
 
اجاره بهای هر واحد
برای هر شب
 
هر شب
دوره
(4شب )
تمدید هرشب
هر شب
دوره (4شب)
تمدید هرشب
( تا4شب )
(درزمان تمدید )
واحد 2
2 نفره
3 نفره
2 عدد
2 عدد
350000
1400000
385000
 
 
 
350000
385000
واحد 3
2 نفره
4 نفره
4 نفره
5 نفره
 
 
2 عدد
3 عدد
70000
110000
121000
143000
280000
440000
484000
572000
77000
121000
135000
160000
77000
121000
135000
160000
308000
484000
540000
640000
85000
135000
150000
176000
476000
530000
واحد 4
2 نفره
2 نفره
4 نفره
5 نفره
5 نفره
 
 
2 عدد
3 عدد
3 عدد
70000
70000
121000
143000
143000
280000
280000
484000
572000
572000
77000
77000
135000
160000
160000
77000
77000
135000
160000
160000
308000
308000
540000
640000
640000
85000
85000
150000
176000
176000
 
592000
650000
واحد 5
2 نفره
4 نفره
4 نفره
5 نفره
 
 
2 عدد
3 عدد
70000
110000
121000
143000
280000
440000
484000
572000
77000
121000
135000
160000
77000
121000
135000
160000
308000
484000
540000
640000
85000
135000
150000
176000
476000
530000
واحد 6
2 نفره
2 نفره
4 نفره
5 نفره
5 نفره
 
 
2 عدد
3 عدد
3 عدد
70000
70000
121000
143000
143000
280000
280000
484000
572000
572000
77000
77000
135000
160000
160000
77000
77000
135000
160000
160000
308000
308000
540000
640000
640000
85000
85000
150000
176000
176000
592000
650000
واحد 7
2 نفره
4 نفره
4 نفره
5 نفره
 
 
2 عدد
2 عدد
70000
110000
121000
143000
280000
440000
484000
572000
77000
121000
135000
160000
77000
121000
135000
160000
308000
484000
540000
640000
85000
135000
150000
176000
476000
530000
واحد 8
 
3 عدد
300000
1200000
330000
 
 
 
300000
330000
واحد 9
 
3 عدد
300000
1200000
330000
 
 
 
300000
330000

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

آئین نامه استفاده از خوابگاه بعثت مشهد

  
1-  کارکنان ارجمند می بایست حداقل دو هفته قبل از تاریخ مورد نظرفرم تقاضای کتبی را تکمیل نموده و به مدیریت اداری یا اداره رفاه تحویل دهند.
2-  متقاضیان محترم پس از ارائه ی درخواست و تعیین تاریخ های مورد نظر با هماهنگی اداره رفاه و واریز هزینه با معرفی نامه ی مدیریت اداری به خوابگاه بعثت معرفی خواهند شد.
3-  در صورت تقاضا برای اتاق های  بیشتریا رزرو واحد به طور کامل  در صورت امکان جایابی و موافقت مدیریت اداری، با پرداخت قیمت های تعیین شده در جدول مربوطه رزرو اتاقهای مورد نظر امکان پذیر خواهد بود.
4-  مدت استفاده از خوابگاه حد اکثر 4 روزمی باشد .در صورت تقاضای بیشتر در صورت امکان و موافقت مدیریت اداری با پرداخت 10% بیشتر از قیمت اولیه، سکونت بیشتر امکان پذیر خواهد بود.
 
5-  اقامت همراهان در خوابگاه مذکور فقط با حضور کارمندان و اعضای هیات علمی در طول مدت اقامت امکان پذیر است و واگذاری محل اقامت به بستگان بدون حضور متقاضی ممنوع می باشد.
6-  متقاضیان  محترم حتماَ می بایست قبل از عزیمت مبلغ مورد نظر را در کرج به حساب شماره 201105129  نزد بانک تجارت و در تهران به حساب شماره 103033939000 نزد بانک ملی به نام درآمد های اختصاصی دانشگاه - خوابگاه بعثت - اداره رفاه و تعاون کارکنان واریز نموده و فیش آن را به اداره رفاه تحویل دهند.
7- زائرین ارجمند مبلغ واریز شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.
8-  در صورت وارد نمودن خسارت به وسایل یا خوابگاه توسط استفاده کنندگان، دانشگاه مجاز است با تعیین مقدار خسارت توسط کارشناسان مربوطه مقدار خسارت را با برداشت از حقوق و مزایای همکار متقاضی جبران نماید.
9- متقاضیان محترم جهت استفاده از خوابگاه، حتماً ملحفه و لوازم شخصی به همراه داشته باشند.
10- رعایت بهداشت و نظافت در زمان استفاده از خوابگاه الزامی است و هنگام تحویل کلید به متصدی خوابگاه، این امر کنترل می گردد.
11-  رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد.
12-  این آیین نامه از تاریخ 1/7/90 قابل اجرا خواهد بود.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
فرم درخواست استفاده از خوابگاه بعثت مشهد
 
مدیریت محترم امور اداری
 
 
با سلام،
اینجانب ...............................
عضو هیأت علمی دانشکده ............................................. گروه آموزشی ..................................
کارمند ( رسمی/ پیمانی/ قراردادی) شاغل در..........................................................................
با آگاهی و قبول شرایط استفاده از خوابگاه بعثت مشهد متقاضی استفاده از واحدشماره ........../ اتاق........... نفره از تاریخ.................. الی ..................... در خوابگاه مذکور  می باشم .خواهشمند است دستور اقدام صادر فرمائید.
تعداد اعضاء اصلی خانواده متقاضی ................ نفر
 تعداد همراهان............  نفر             
 
                                                                                   با تشکر،
                                                                                                                                    نام و نام خانوادگی             
                                                                                                                                             امضا    
                                                                                                                                            تاریخ             
 
                         
رئیس محترم اداره رفاه
 
با سلام،
مطابق مقررات اقدام نمائید.
                                                                                
 
ناصرقلی سارلی
مدیر اداری
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

دانشگاهیان عزیز می توانند برای اطلاع از تسهیلات گردشگری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

http://www.msrt.ir/sites/SetadRefahi/DocLib4/Forms/AllItems.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
شرایط زیر استفاده همکاران دانشگاهی درایام تعطیلات ازتاریخ 22/3/92لغایت27/6/92 از مجتمع فاطمیه (س) دانشگاه رازی کرمانشاه  به اطلاع می رساند.
محل اسکان
تعدادواحد
تاریخ استفاده
هزینه اسکان
تلفن هماهنگی
شماره حساب واریزی
                      توضیحات
مجتمع فاطمیه دانشگاه رازی کرمانشاه
24واحد
مجزا
22/3/92الی
27/6/92
هر شب هرتخت
10000تومان برای خانواده های کم جمعیت تخفیف ویژه داده می شود
09183595701
08314272063
فاکس08314271701
1812046051
بانک تجارت شعبه دانشگاه رازی بنام مجتمع فاطمیه (س) مهنازصالحی
2خوابه هرخواب 6تخت حال پذیرایی آشپزخانه باگازوکابینت-یخجال فریزر-تلوزیون رنگی-موکت ،فرش،تشک،متکاوپتو-آسانسوروپارکینک ماشین،دارای فروشگاه می باشد
توجه همراه داشتن ظروف وملفحغه ضروری می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس: کرمانشاه میدان امام حسین اولین ورودی رودکی مجتمع فاطمیه (س)


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر