ورود به پنل کاربری

اداره رفاه / امور وام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۶ | 

به اطلاع کلیه اساتید و کارمندان محترم می رساند با تو جه به ارائه ی تعدادی وام 40 میلیون ریالی از طریق بانک تجارت شعبه دانشگاه درکرج، متقاضیان وام کالا که از سال 1387 تا کنون از مزایای وام اداره رفاه و تعاون کارکنان استفاده ننموده اند می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 10/2/93 به دفاتر اداره رفاه و تعاون کارکنان  دانشگاه تحویل دهند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

بدینوسیله اسامی برندگان قرعه کشی وام بانک تجارت که درتاریخ28/08/92 با حضورآقایان میرهادی حسینی معاون پشتیبانی وبرنامه ریزی،دکترامیرکرم مدیراموراداری، مهندس اقوامی مدیر بودجه، ، رحمان خوش خلق مدیر امورمالی، جمشیدفروزنده، رئیس اداره رفاه وتعاون کارکنان، دردفتر معاونت پشتیبانی وبرنامه ریزی برگزارگردید اعلام می گردد.
1-محمدباقرفتحی                      وام خودرو
2-محسن نورریز                        وام خودرو
3-بهمن عسگری                        وام کالا
4-معصومه خادمی                     وام کالا
5-محمدشیرینی                        وام کالا
6-احمدعزیزمحمدی                وام کالا
7-نصراله کیان                          وام کالا
8-سمیه مشهدی زاده               وام کالا
9-سیده فرشته حسین پور          وام کالا
10- فرهادقدیری                      وام کالا
  
افراد فوق حداکثرتاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 5/9/92 جهت دریافت معرفی نامه خود با اداره رفاه وتعاون کارکنان داخلی 2673تماس حاصل فرمائید.
تشکیل پرونده به بانک تجارت از مورخه 5/9/ 92 لغایت 10/9/92  می باشد.
عدم حضور و یا تماس در موعد مقرر به منزله انصراف ازدریافت وام می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بدین وسیله اسامی برندگان قرعه کشی وام بانک تجارت که درتاریخ 20/6/92 با حضورآقایان دکتر دانشیان معاون پشتیبانی و برنامه ریزی، دکتر امیرکرم مدیر امور اداری، آقای مهندس افتخاری مدیر امور عمومی، آقای جمشید فروزنده رئیس اداره رفاه و تعاون کارکنان و آقای دکتر محسن رضایی دبیر ستاد رفاهی در دفتر معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی برگزارگردید، اعلام می گردد.

1-     فریده رحمانی                      وام خودرو
2-      محمدامین صالحی              وام خودرو
3-     علی اصل اکرمی                  وام کالا
4-     مهدیه فریفته                            "
5-     ژیلا انتظاری                              "
6-      حمیدرضا قاسمی                      "
7-     مه جبین فخرایی                      "
8-     خسروقادرلو                             "
9-     صدیقه جوان                            "
10-سمیه نیاخلیلی                        "
افراد فوق حداکثر تا پایان هفته جاری جهت دریافت معرفی نامه خود با اداره رفاه و تعاون کارکنان (داخلی2673 ) تماس حاصل فرمائید.  عدم حضور و یا تماس در موعد مقرر به منزله  انصراف از دریافت وام می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

بدینوسیله اسامی برندگان قرعه کشی وام بانک تجارت که درتاریخ 25/3/92 با حضورآقایان دکتردانشیان معاون پشتیبانی وبرنامه ریزی،دکترامیرکرم مدیراموراداری،آقای مهندس افتخاری مدیرامورعمومی،آقای جمشیدفروزنده رئیس اداره رفاه وتعاون کارکنان،آقای مهدی شاکری نماینده کارکنان دردفتر معاونت پشتیبانی وبرنامه ریزی برگزارگردید اعلام می گردد.
1- وحیده جعفری                 وام خودرو
2- هادی امیراحمدی                 خودرو
3-اعظم الهی                      وام کالا
4-سمانه اصغری                      "
5-امیرسعادت روشن                "
6-فردین امیرخانی                   "
7-یحیی بهرامی                       "
8-سیدرضا سیدموسوی            "
9-مهدی شاکری                      "
10-یداله جانجان                       "
11-سیدحمیدرضا وارسته           "
12-فاطمه گلی                           "
افرادفوق حداکثرتاپایان هفته جاری جهت دریافت معرفی نامه خودبا اداره رفاه وتعاون کارکنان داخلی 2673تماس حاصل فرمائید.
عدم حضورویاتماس درموعدمقرر به منزله  انصراف ازدریافت وام می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه (هیات علمی و کارمندان ) می رساند با توجه به ابلاغ سهمیه تسهیلات وام خرید کالا وخودرو دربانک تجارت کرج شعبه دانشگاه ،همکارانی که تاکنون ازطریق دانشگاه وام خودرو وکالا دریافت نکرده اند، می توانند  فرم تقاضای وام را ازطریق سایت دانشگاه یا اداره ی رفاه(درپردیس کرج و تهران) تکمیل و جهت قرعه کشی به اداره رفاه تحویل نمایند. در ضمن با توجه به محدودیتهای موجود به هیچ عنوان امکان تغییر وام و یا تغییر بانک وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

اطلاعیه
 
     بدین وسیله اسامی برندگان قرعه کشی وام های کالا و خودروی بانک ملی که در تاریخ 21/12/1391 با حضور آقایان دکتر جهانبخش دانشیان (معاون پشتیبانی و برنامه ریزی)، دکتر امیرکرم (مدیر اداری)، مهندس سیدمجید اقوامی (مدیر بودجه و تشکیلات )، مهندس سید مروت افتخاری (مدیر امور عمومی)، رحمان خوش خلق (مدیر مالی)، جمشید فروزنده (رئیس اداره رفاه و تعاون کارکنان) برگزار گردید، به شرح ذیل اعلام می گردد:
 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
نوع وام
ردیف
نام و نام خانوادگی
نوع وام
1
مجید سبزواری
کالا
1
صدیقه عرب
خودرو
2
عبداله حبیبی
کالا
2
پرویز ضیائیان
خودرو
3
کوچک آقامولایی
کالا
3
حسن آقایی
خودرو
4
معصومه علیشیری
کالا
4
عبداله شمس ثانی
خودرو
5
مریم حکیم جوادی
کالا
 
 
 
6
آمنه پورآقایی
کالا
 
 
 
7
علی اصغر فروغی
کالا
 
 
 
8
نسترن لیوانی
کالا
 
 
 
9
احمد صالحی
کالا
 
 
 
10
فاطمه قطبی کریمی
کالا
 
 
 
 
     مقتضی است افراد مذکور بعد از دریافت معرفی نامه از دبیرخانه مرکزی، حداکثر تا تاریخ 23/12/1391 به اداره رفاه و تعاون کارکنان مراجعه فرمایند. بدیهی است عدم مراجعه در تاریخ مقرر به منزله انصراف بوده و هیچ گونه اعتراضی مورد قبول نخواهد بود.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
قابل توجه همکاران محترم (اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی- پیمانی و قراردادی)
 
با توجه به اینکه شرایط اخذ تعدادی وام از بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم شامل وام خرید خودرو (70 میلیون ریال) و وام خرید کالا (40 میلیون ریال) مهیا شده است، متقاضیانی که قبلاً وام دریافت نکرده اندجهت انجام قرعه کشی،فرم پیوست را تا تاریخ 15/8/91 تکمیل نموده و به اداره رفاه و تعاون کارکنان تحویل نمایند.
متقاضیان محترم لازم است فرم تقاضای ثبت نام در قرعه کشی وام های مذکور را از طریق سایت اطلاع رسانی اداره رفاه و تعاون کارکنان به نشـانی   HTTP://PORTAL.TMU.AC.IR دریافت نموده و پس از تکمیل آن را به اداره رفاه در تهران و کرج تحویل نمایند.
پس از قرعه کشی جهت دریافت وام از بانک دارا بودن مدارک و شرایط ذیل الزامی است.
1. معرفی متقاضی از دانشگاه به بانک ملی
. معرفی یک نفر ضامن (کارمند رسمی که حقوق خود را از بانک ملی دریافت می کند)
. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و ضامن
. اصل و کپی کارت ملی (دو طرف) متقاضی و ضامن
. آخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن
. اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی متقاضی و ضامن
. گواهی کسر از حقوق متقاضی و ضامن
. واریز مبلغ 10 میلیون ریال به حساب پس انداز نزد بانک ملی بابت پیش پرداخت برای وام کالا
. ارائه ی پیش فاکتور خرید کالای با دوام ایرانی به مبلغ 50 میلیون ریال برای وام کالا
. ارائه ی پیش فاکتور خرید خودروی ایرانی به مبلغ 88 میلیون ریال به بالا برای وام خودرو
. کپی از گواهی نامه متقاضی وام خودرو (دو طرف)
. تکمیل فرم های بانکی(آدرس منزل- کدپستی – تلفن تماس و...)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
اداره رفاه و تعاون کارکنان دانشگاه خوارزمی
 
فرم درخواست وام
 
 
نام : ....................................... نام خانوادگی : ................................................................                 شاغل درواحد/دانشکده  :                                                                               
 
رسمی 5      پیمانی      5قراردادی5     و هیأت علمی 5        سابقه خدمت :                         سال.  
متقاضی وام کالا          وام خودرو        بانک ملی/ بانک تجارت، علت نیاز به وام :
آخرین مبلغ دریافتی وام از دانشگاه :                                                                              ریال                   تاریخ دریافت :
 
 
نام و نام خانوادگی :
                                                        
                                              تاریخ :
 
                                            امضاء :
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی متقاضی دریافت تسهیلات کارت خرید اعتباری
   بدین وسیله به اطلاع کلیه ی اعضاء محترم هیئت علمی می رساند با توجه به توافقات صورت گرفته بین دانشگاه خوارزمی و بانک ملت (شعبه دانشگاه تهران )، اعضاء هیئت علمی می توانند تا سقف 40 میلیون تومان به شرح جدول ذیل تسهیلات کارت خرید اعتباری از بانک ملت دریافت نمایند.کارت مذکور فقط مختص خرید از مراکز دارای دستگاهpos است.
مبلغ اعطایی به ریال
مدت بازپرداخت
سود تسهیلات(به ریال)
هزینه آبونمان به ریال
مبلغ بازپرداخت به ریال
مبلغ اقساط ماهانه به ریال
شرط دریافت اعتبار براساس خالص دریافتی فیش حقوقی
000/000/100
36 ماهه
183/795/24
000/000/11
183/795/135
000/772/3
000/000/13ریال
000/000/200
36 ماهه
365/590/49
000/000/22
365/590/271
000/545/7
000/000/23 ریال
000/000/300
48 ماهه
775/762/100
000/500/46
775/262/447
000/318/9
000/000/28 ریال
000/000/400
48 ماهه
367/350/134
000/000/62
367/350/596
000/424/12
000/000/37 ریال
 
 متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم ها و تکمیل مدارک و کسب اطلاعات بیشتر به اداره رفاه و تعاون مدیریت اداری درکرج وتهران مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده به شرح زیر است:
1-    معرفی نامه از دانشگاه برای متقاضی
 
 
2-    کپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی (پشت و رو) برای متقاضی و دو نفر ضامن (درهنگام مراجعه به بانک
همراه داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی متقاضی لازم است)
3-کپی آخرین حکم کارگزینی برابر با اصل شده برای متقاضی و دو نفر ضامن
4-آخرین فیش حقوقی ممهور به مهرمدیریت مالی برای متقاضی و دو نفر ضامن
5-گواهی کسر ازحقوق برای متقاضی
6-گواهی اشتغال به کار از مدیریت اداری برای متقاضی
7-تکمیل فرم های مربوطه
   لازم به ذکر است که متقاضی و ضامنین نمی توانند به صورت متقابل و ضربدری ضامن یکدیگر شوند و دارابودن
حساب یا افتتاح حساب در بانک ملت برای متقاضی  وام ضروری است. ضمناً ضامنین بایستی عضو هیئت علمی باشند.
 

 

 

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر