ورود به پنل کاربری

اداره رفاه / بیمه تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۶ | 

همکاران محترم دانشگاهی جهت دریافت  فرم سرمایه بیمه عمر و حوادث اینجا را کلیک کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند از تاریخ1/4/93 مهلت رسیدگی به اعتراض های مربوط به هزینه های درمان بیمه تکمیلی به مدت 3ماه بعد از تاریخ دریافت مدارک قابل پیگیری می باشد.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
به اطلاع همکاران محترم عضو بیمه تکمیلی می رساند جهت اطلاع از مبلغ واریزی خسارت بیمه مذکور می توانند ابتدا در سایت بیمه عضو گردیده سپس در سایت مورد نظر  ازطریق نشانی های زیرازمبلغ خسارت واریزی به حساب خود مطلع شوند.
نشانی سایت جهت عضویت :http://bimehtehrani.com/SignUp.aspx
نشانی سایت جهت ورود به سایت:http://bimehtehrani.com/login.aspx
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
در ضمن زمان حذف و اضافه بیمه تکمیلی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1393 است.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاهیان گرامی می توانند برای آگاهی از لیست خسارت بیمه ایران ( سری سوم) ، اینجا را کلیک نمایند

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

برای دریافت لیست خسارت بیمه ( سری دوم) اینجا را کلیک کنید.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

دانشگاهیان گرامی می توانند برای آگاهی از لیست خسارت بیمه ایران، اینجا را کلیک نمایند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

قابل توجه کلیه جانبازان وفرزندان معزّزشهدا

      نظر به این که کلیه جانبازان عزیز به همراه افراد تحت تکفل ایشان و فرزندان معزز شهدا، ازطریق دانشگاه به صورت رایگان ازتاریخ 01/04/1392 تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگرفته اند، لذا مقتضی است به منظور دریافت خسارت درمان  جهت ارائه ی مدارک موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
1-                 جهت بستری در بیمارستان حتماً باید از بیمه ایران معرفی نامه دریافت نمایند.
2-                 جهت دریافت هزینه های بیمارستانی از بیمه باید حتماً یک سری کامل از پرونده بیمارستان کپی برابر اصل گردد.
3-                 جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی مدارک زیر مورد نیاز می باشد.
الف- قبض صندوق                  ب- کپی جواب و...                                  
ج-  نسخه پزشک در دفترچه ممهور به مهر پزشک معالج       
د-کپی صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی به همراه کپی صفحه اول دفترچه بیمار
ز- تمام مدارک اعلام شده دربند 3 به همراه یک سری کپی جهت دریافت
 ما به التفاوت هزینه ها توسط دانشگاه
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

دانشگاهیان گرامی می  توانند برای  آگاهی از شرایط و میزان تعهدات بیمه گر، اینجا را کلیک نمایند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

قابل توجه کلیه کارکنان عضو بیمه تکمیلی
 
با توجه به اعلام شرکت بیمه ایران از تاریخ 20/5/92 ارایه ی برگه ی رایانه ای تعیین نمره چشم (نوار اپتومتری) جهت پرداخت خسارت چشم الزامی می باشد.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه کلیه کارکنان محترم (اعضای هیأت علمی و کارمندان) شاغل و بازنشسته با سن کمتر از 70 سال
 
با توجه به این که مبلغ خسارت بیمه عمر مصوب کارکنان دولت 30 میلیون ریال می باشد، اداره رفاه و تعاون کارکنان در نظر دارد مبلغ مذکور را افزایش دهد. لذا مقتضی است کارکنانی که تمایل به افزایش این مبلغ تا سقف 100 میلیون ریال (به علاوه 30 میلیون ریال مصوب) را دارند، با آگاهی از پرداخت مبلغ ماهیانه حدود 000/30 ریال تا پایان سال 1392، فرم تقاضای افزایش سقف بیمه عمر را از درگاه الکترونیکی دانشگاه به نشانیhttp://portal.TMU.ac.ir - دسترسی سریع اداره رفاه و تعاون کارکنان بخش اطلاعیه ها دریافت نموده و حداکثر تا تاریخ 25/12/1391 برای اجرا در سال 1392 به دفاتر اداره رفاه و تعاون کارکنان تحویل دهند.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
قابل توجه کلیه کارکنان محترم عضو بیمه تکمیلی ایران
 
با توجه به شروع قرارداد با بیمه جدید، هر هفته یکشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی 12- 9 نماینده محترم بیمه ایران در محل اداره رفاه و تعـاون کارکنـان در پـردیس کرج و سـه شنبه در بازه زمانی 13 - 8:30  در پردیس تهران آماده دریافت مدارک پزشکی همکاران محترم می باشد. مدارک بیمه شدگان محترم فقط در زمان های اعلام شده در دفاتر اداره رفاه و تعاون کارکنان منحصراً توسط نماینده محترم بیمه تحویل گرفته خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
همکاران محترم دانشگاهی عضو بیمه تکمیلی ایران
جهت دریافت معرفی نامه برای ارایه به  بیمارستان می توا نند دراستانهای البرز و تهران به نشانی های ذیل ودرکرج به دفتر نمایندگی بیمه ایران شعبه شریف طهرانی به نشانی حصارک نرسیده به سه راه پست خانه جنب پمب بنزین سادات بیمه ایران کد شعبه   30813 مراجعه وضمن ارایه مدارک درخواستی، معرفی نامه خودرادریافت نمایند.
 
نشانی شعب مرکزی بیمه ایران در استان تهران و البرز
نام شعبه
نشانی
مدیریت
تلفن خانه
نمابر
مجتمع 15 آبان
هفت تیر- خیابان قائم مقام- تقاطع مطهری
-
-
-
شعبه دوم کرج
کرج خ شهید بهشتی مقابل پاساژ آزادی (ثبت احوال سابق )
 
32238884
32239012
تذکر: در صورت بروز مشکل هر روز از ساعت 14 الی 17 می توانید با شماره تلفن 34666711-026 خانم دادستان تماس حاصل فرمایید.
--------------------------------------------------------------------------------------------
·         فرانشیز سهم بیمار از هزینه های پزشکی است.
 
مدارک لازم جهت دریافت هزینه های پاراکلینیکی :
 
1/ ارائه کپی صفحه اول دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی
2/ دستور پزشک + اصل فاکتور هزینه درمانی که ممهور به مهر مرکز باشد + گزارش و یا عکس‌ (رادیولوژی، اسکن، ...)
3/ دارو حتماً در دفترچه درمانی بیمار با مهر داروخانه و پزشک و ویزیت نیز حتماً در دفترچه درمانی با مهر پزشک نوشته شود. در غیر این صورت غیر قابل پرداخت می باشد.
 
مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بستری که در مراکز غیر طرف قرارداد  بیمه ایران انجام گردیده و از دفترچه درمانی استفاده شده است :
1/ صورت حساب بیمارستانی که دارای مهر حسابداری، مهر بیمارستان و مهر پزشک معالج یا جراح باشد.
2/ خلاصه پرونده + کلیه ضمائم پرونده شامل : جواب آزمایشات، رادیولوژی، سونوگرافی و ... و لیست دارو و لوازم مصرفی
3/  گواهی پزشک معالج و جراح و گواهی بیهوشی و پزشکان مشاور
 
·         در صـورت عـدم استفـاده از دفتـرچه درمـانی، بیمـه شـده بایـد اصـل مـدارک بیمارستـانی خـود را جهـت دریـافت از بیمـه گـر اول (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی ) اقدام نماید و پس از اتمام مراحل رسیدگی بیمه گر اول، کلیه مدارک کپی و برابر با اصل گردد و به همرا چک کپی برابر اصل شده بیمه گر اول و یا رسید پرفراژ شده توسط بانک و کپی صفحه اول دفترچه درمانی بیمار و بیمه شده اصلی به بیمه ایران ارائه گردد.
* توجه خیلی خیلی مهم : هزینه ها بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت می گردد و هزینه های اضافی که توسط پزشک و مراکز پزشکی دریافت می گردد و هزینه داروهای آزاد قابل پرداخت نمی باشد.
 
مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه :
 
1/ کپی صفحه اول شناسنامه بیمار و بیمه شده اصلی
2/ معرفی نامه از محل خدمت
3/ دستور پزشک که در آن موارد : تاریخ بستری یا جراحی، بیمارستان طرف قرارداد، علت بستری یا جراحی قید شده باشد.
4/ در صورتیکه معرفی نامه برای زایمان باشد همراه داشتن کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار نیز الزامی است.
 
تذکر مهم : معرفی نامه صرفاً جهت بستری، جراحی و زایمان صادر می گردد و هر معرفی نامه مدت 5 روز اعتبار دارد، بنابراین در صورت صدور معرفی نامه و عدم استفاده از آن ظرف 5 روز جهت تمدید آن و یا ابطال کنترل سقف اقدام نمایید.  در غیر این صورت مبلغ قید شده در معرفی نامه را از سقف تعهدات شما می کاهد.
 
توجه : با وجود اینکه کلیه بیمه شدگان مجازند به تمام مراکز درمانی غیر طرف قرارداد مراجعه نمایند، پیشنهاد می گردد به دلیل تفاوت تعرفه های هزینه های درمانی، حتی یالمقدور از مراکز طرف قراداد بیمه ایران و بیمه گر اول استفاده نمایند.
 

 

 

 

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 427 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر