نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

آدرس پستی: تهران،‌ خیابان شهید مفتح نرسیده به خیابان انقلاب،  شماره 43،  دانشگاه خورازمی،‌ کد پستی:  14911-15719

تلفن: 3-88329220-021

آدرس پستی: کرج،  خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، کدپستی: 37551-31979

تلفن: 34579600-026

آدرس پست الکترونیک: : hosseini@khu.ac.ir